• Voldoe jij al aan de AVG?

 • Sinds 25 mei 2018 geldt in de gehele EU de nieuwe data- en privacywetgeving AVG. Op Europees niveau wordt deze wet ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Het doel van deze wet is het aanscherpen van de privacyrechten van personen, waaronder klanten. Ook mkb’ers en zzp’ers krijgen met de AVG-wetgeving te maken. Organisaties die deze wet niet naleven riskeren zeer hoge boetes. Hoe goed ben jíj voorbereid?

  Waarom worden de privacyrechten aangescherpt?

  Via onze smartphone, laptop, tablet en pc delen we de hele dag data met organisaties. Denk bijvoorbeeld aan online registraties voor events, gebruik van zakelijke apps, aanmeldingen voor nieuwsbrieven en bestellingen via webshops. Die gegevens zijn erg waardevol, en moeten dan ook goed worden beveiligd. Gebeurt dat niet, dan kan de veiligheid van deze data in gevaar komen. En dat kan bijzonder vervelende consequenties hebben voor je continuïteit en klanttevredenheid.

  Wat betekent de AVG voor mijn organisatie?

  De AVG biedt richtlijnen die aansluiten bij de huidige privacyvraagstukken. De wet vervangt daarmee de oudere Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met ingang van de AVG moet je kunnen aantonen dat je maatregelen hebt genomen om persoonsgegevens zo veilig mogelijk te houden. Door hier nu aandacht aan te besteden minimaliseer je meteen het risico op datalekken en cyberaanvallen. Tegelijkertijd verminder je het risico op hoge boetes, die op kunnen lopen tot 20 miljoen euro of vier procent van de jaaromzet.

  Wil je weten of jouw organisatie klaar is voor de nieuwe wetgeving? Neem dan contact met ons op.